Termíny na Ústavu českých dějin

Termíny: květen – červen 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   úterý    28. 5. 2019
Obhajoby a SZZK-ústní   středa  29. 5. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 15. 4. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       pátek 3. 5. 2019 do 12:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. 6. 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. 6. 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 17. 5. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 17. 6. 2019
                                       úterý     18. 6. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 9. 5. 2019), že bakalářská práce musí být vložena do SIS a odevzdána (v kroužkové vazbě – studijní výtisk) na sekretariátu ÚČD nejpozději
                                       pondělí 27. 5. 2019 do 12:00 hod.

V Praze 18. 3. 2019

T. Jelínková