TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

květen – červen 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby                      středa 30. května 2018
SZZK-ústní                     čtvrtek 31. května 2018
Složení komisí, podrobné časy a místnosti zde. Diplomová práce (v kroužkové vazbě – studijní výtisk) se na ÚČD musí odevzdat nejpozději do 9.5.2018 do 12 hodin.

Státní doktorská zkouška (Ph.D)
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD, kde je termín k odevzdání nejpozději do konce března 2018.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat do pondělí 14.5.2018

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
Obhajoby + BZZK-ústní středa 20. června 2018
Obhajoby + BZZK-ústní čtvrtek 21. června 2018
Informace o složení komisí, podrobných časech a místnostech budou zveřejněny v dostatečném předstihu. Bakalářské práce (v kroužkované vazbě – studijní výtisk) se na ÚČD musí odevzdat nejpozději do 30.5.2018 do 12 hodin.