SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby        středa    30.5.2018
Ústní zkoušky čtvrtek   31.5.2018
Obhajoby i ústní zkoušky se konají v místnosti č. 208

1.KOMISE
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
                   Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Uchazeči:
                                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Tobiáš JIRSÍK            9:00                 9:00
Bc. Michal VOKURKA       9:45                 10:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
                   Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Jan JIRÁŇ                 10:30               11:00
Bc. Vlastimil ONDRÁK  11:15               12:00
Bc. Kryštof ZEMAN       12:00               13:00

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!