SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby                       pondělí 28. ledna 2019
Ústní zkoušky                pondělí 28. ledna 2019

1. komise: místnost č. 201
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., předseda
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČ:                            OBHAJOBA                    ÚSTNÍ  ZKOUŠKA           
Bc. Zdeněk  HANÁK              9:00 hod.                         9:45 hod.                          

2. komise: místnost č. 201
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA                  ÚSTNÍ  ZKOUŠKA         
Bc. Vojtěch  HRDLIČKA         11:00 hod.                     11:45 hod.
Bc. Veronika  MICZANOVÁ        —                               12:45 hod.

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!