BZZK a SZZK – upřesnění termínů a podmínek odevzdání !

Státní zkoušky bakalářské z oboru historie pořádá ve dnech 15. a 16. června 2020 Ústav českých dějin. Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020. Sledujte web ÚČD! Do pondělí 25. května 2020 je třeba  elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS. O vložení bakalářské práce informujte paní T. Jelínkovou z ÚČD prostřednictvím e-mailu (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz), v němž prosím uveďte své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a jméno vedoucího práce. Práce se nepředkládá vytištěná.

Státní zkoušky magisterské se na ÚČD konají  17.6.2020. Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020 Sledujte web ÚČD! Do středy 27. května 2020 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS. O vložení diplomové práce informujte paní T. Jelínkovou prostřednictvím e-mailu (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz), v němž prosím uveďte své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a jméno vedoucího práce. Práce se nepředkládá vytištěná.