Erasmus+

Program Erasmus+ je velmi jednoduchou a mezi studujícími i jednou z nejvyužívanějších možností, jak vycestovat do zahraniční nejen za studiem. Významným aspektem studijních pobytů na univerzitách v cizině je zcela jistě zdokonalení jazykových kompetencí. Významná je i zkušenost vyjíždějících studentů s nároky a očekáváními vyučujících na evropských institucích, s odlišnými způsoby vedení výuky a metodami práce mnohdy intenzivněji orientovanými na individuální práci studentů, jejich průběžnou přípravu na vyučování a diskusní povahu výuky. Obecně je pak neopomenutelným zážitek života v zahraničí.

 Erasmovským koordinátorem na Ústavu českých dějin je PhDr. Jan Randák, Ph.D. Ve věci zahraničních výjezdů v rámci programu Erasmus+ všechny tři historické ústavy vzájemně spolupracují.

Orientační seznam smluv je k nahlédnutí zde, aktualizovaný přehled je zveřejňován s dostatečným časovým předstihem před každým výběrovým řízením.

Konkrétní informace nalezne zájemce na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty.

Více informací k výběrovému řízení v roce 2017 naleznou zájemci na hlavní stránce webu v článku Erasmus – výběrové řízení.