Historie – Otázky – Problémy

 

The party of professional revolutionaries? The political culture of the interwar Czechoslovak Communist Party

Abstract: This article deals with the political culture of the interwar Czechoslovak Communist Party. The issue is studied through the prism of the protagonistsʼ life experience and practice. Attention is focused on three subject areas (1. the significance of the Communist organization; 2. the use of Marxist-Leninist ideology; 3. the public/private division in personal life) and on how these were reflected in the behaviour of both prominent and less prominent party members. 

Keywords: Czechoslovakia; First Republic; Communist Party; Political Culture 

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD., působí jako docent v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se specializuje na studium komparativních dějin sociální politiky, dějiny dělnického hnutí a problematiku hospodářských cyklů. V současnosti se zabývá vývojem sociální politiky v období druhé světové války (jakub.rakosnik@ff.cuni.cz).

Celý text ke stažení: Rákosník