Státní zkouška magisterská (SZZK)

Obhajoby – pondělí 29. května 2017

Ústní zkoušky – úterý 30. května 2017

V místnosti č. 201 od 9 hod.

 

KOMISE:

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. – předseda

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

UCHAZEČI:

obhajoba 29.5. 2017                                            ústní zkouška 30.5. 2017

9,00 hod          Bc. Vojtěch VEČEŘE                                           —

9,45 hod          Bc. Veronika VEČEŘOVÁ, roz. Modlitbová      —

10,30 hod        Bc. Markéta DAMKOVÁ                                     9,00 hod

11,15 hod        Bc. Veronika JUNKOVÁ                                      10,00 hod

12,00 hod        Bc. Jiří JIRSA                                                        11,00 hod

12,45 hod        Bc. Lenka NEMRAVOVÁ                                    12,00 hod

 

Upozornění

První uchazeč (při ústní zkoušce) je povinen se dostavit v 8,30 hod.

Druhý uchazeč se dostaví 20 min před stanoveným časem !!!