Státní rigorózní zkouška (PhDr.) na ÚČD

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 20. dubna 2018 se bude konat v místnosti č. 201 státní rigorózní zkouška (PhDr).
Uchazeč:
Mgr. Vít Koula    10:00 hod. obhajoba    10:45 hod. ústní rigorózní zkouška
Komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. – předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Uchazeč se  m u s í  dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou.