Státní rigorózní zkouška – PhDr.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 10. listopadu 2017 od 13,00 hodin v místnosti č. 208 se bude konat státní rigorózní zkouška (PhDr.)

 

Uchazeč:

13:00 hod      Mgr. Petr KUŽEL

 

Komise:

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. – předseda

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

Poznámka:

Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 minut před stanovenou hodinou.