Státní doktorské zkoušky – Ph.D.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 8. září 2017 od 9,00 hod se konají Státní doktorské zkoušky.

 

 

Místnost č. 201

Komise:

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. – předseda

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

 

Uchazeči:

9,00 hod   Mgr. Juliia DELIBATOVÁ

10,00 hod PhDr. Roman PAZDERSKÝ

11,00 hod PhDr. Josef NOŽIČKA

12,00 hod PhDr. Ivo REJCHRT

 

Poznámka:

Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min před stanovenou hodinou !!!

 

 

Místnost č. 208

Komise:

Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. – předseda

PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

 

Uchazeči:

9,00 hod  Mgr. Alena PAVLÍČKOVÁ, rozená Sojková

10,00 hod Mgr. Jan TOMÁŠEK

11,00 hod Mgr. Helena CHALUPOVÁ

12,00 hod Mgr. Eva JAROŠOVÁ

13,00 hod Mgr. Zdenko VOZÁR

 

Poznámka:

Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min před stanovenou hodinou !!!