Státní doktorské zkoušky (Ph.D.)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 1.6.2018 se od 9 hodin konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.):

1/ KOMISE – v místnosti č. 208:
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. – předseda
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

UCHAZEČI:
9:00 hod. Mgr. Martin Šorm
10:00 hod. Mgr. Jan Boukal
11:00 hod. Mgr. Jan Konůpek
12:00 hod. Mgr. Matouš Turek

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!

2/ KOMISE – v místnosti č. 205:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc. – předseda
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
PhDr. Kamil Činátl, Ph.D.

UCHAZEČI:
9:00 hod. Mgr. Václav Sixta
10:00 hod.  PhDr. Michal Kurz
11:00 hod.  Mgr. Čeněk Pýcha

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!