Státní doktorské zkoušky Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 11. září 2020 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

1. Komise: místnost 201, 9:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod. PhDr. Filip BINDER
10:00 hod. Mgr. Michal SEVERA

2. Komise: místnost 201, 11:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
11:00 hod. Mgr. David KOZLER
12:00 hod. Mgr. Veronika VEČEŘOVÁ

3. Komise: místnost 208, 9:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
 9:00 hod. Mgr. Ivan MALÝ
10:00 hod. Mgr. Kamil POLEHLA

4. Komise: místnost 208, 11:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazečka:
11:00 hod. Mgr. Barbora  HUNČOVSKÁ

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!