Státní doktorská zkouška Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 13. září 2019 od 10:30 se konají v místnosti č. 201 státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

Komise
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Uchazeči
10:30: PhDr. Jan BÁRTA
11:30: Mgr. Václav RAMEŠ
   

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!