Státní bakalářské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 15. června 2020 se konají státní bakalářské zkoušky a obhajoby (BZZK).   

1. komise:
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., předseda
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

Uchazeči:
Karel Houška
Barbora Krulichová
Klára  Suldovská  – pouze ústní zkouška

2. komise:
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., předseda
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.

Uchazeči:
Philipp-Jakob Fischer
Anna Pichnerová
Tomáš Král  – pouze ústní zkouška

3. komise:
Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D., předseda

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

Uchazeči:
Branislav Balogh
Matěj Goláň
Kateřina Štrofová

Prosíme sledujte web a nástěnku ÚČD. Místnost a časový rozpis bude včas vyvěšen.