Smlouva s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR

Filozofická fakulta UK, resp. Ústav českých dějin FF UK uzavřely smlouvy o pedagogické a badatelské spolupráci. Součásti smlouvy je též projekt společného (za spoluúčasti dalších ústavů FF UK) doktorského studia v anglickém jazyce.

                                                                                 Ivan Šedivý