Publikace

Náhled obálky Další informace

Až do těch hrdel a statků?

Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848
Jiří Georgiev
Náhled obálky Další informace

Fotografie – přímý svědek?!

Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání
Filip Wittlich
Náhled obálky Další informace

Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960

Michal Kšiňan a kol.
Náhled obálky Další informace

Posláním historik

Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám
Pavel Andrš, Jana Čechurová, Luboš Velek a kolektiv
Náhled obálky Další informace

Základní problémy studia raného novověku

Ivo Cerman, Marie Šedivá Koldinská