Publikace

Náhled obálky Další informace

Trianon labirintusaiban

Történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon
Miroslav Michela
Náhled obálky

Stranické legitimace, vážení!

Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953)
Pavel Horák
Náhled obálky

V záři rudého kalicha.

Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948–1956.
Jan Randák
Náhled obálky

Základní problémy studia moderních a soudobých dějin

Jana Čechurová – Jan Randák a kol.
Náhled obálky

Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi.

Michal Macháček a kol.
Náhled obálky

Les abbayes féminines de la Haute-Lusace aux XVIe et XVIIe siècles. Les religieuses entre pouvoir temporel et spirituel au temps des réformes.

Jan Zdichynec
Náhled obálky

Terra / Ducatus / Marchionatus / Regio

Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone das Königreichs Böhmen
Lenka Bobková, Jana Fantysová-Matějková
Náhled obálky Další informace

Angažované dějepisectví

Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970)
Vítězslav Sommer