PROVOZ SEKRETARIÁTU ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN FF UK – LÉTO 2018

OMEZENÍ PROVOZU SEKRETARIÁTU ÚČD V LETNÍCH MĚSÍCÍCH! Sekretariát ÚČD FFUK bude fungovat v červenci a srpnu 2018 pouze ve vybraných termínech, a to od 9:00 do 12:00 hodin. Podrobný rozpis služeb a odevzdání magisterských prací zde.

 

Vedení Ústavu českých dějin přeje všem pěkné prázdniny!