Historie – Otázky – Problémy

 

The changing face of electoral culture in Brno local politics 1861–1914

Abstract: This paper deals with the changing face of the electoral culture in City of Brno local politics, analysing changes in electoral strategies and tenure of power in the case of the German Liberal Party.

Keywords: local politics; Brno; German liberals; 19th century

Doc. Mgr. Lukáš Fasora, PhD., působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Badatelsky se zabývá dějinami moderní éry, zvláště problémy městské společnosti, tématem tvorby elit a otázkami souvisejícími s fenomény nacionalismu, sekularizace a sociálních rozdílů (fasora@phil.muni.cz).

Celý text ke stažení: Fasora