Prof. Jiří Mikulec, CSc. afiliovaným členem ústavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mou milou povinností sdělit, že na posledním zasedání VR FF UK převzal prof. Jiří Mikulec, CSc.  z rukou paní děkanky jmenovací dekret afiliovaného člena FF UK přiřazeného k našemu ústavu.

Moc blahopřejeme a těšíme se na společnou práci!

Ivan Šedivý, ředitel ÚČD