Přesuny zkoušek a obhajob z místnosti č. 201

* 11.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P405
* 12.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P104
* 13.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P104
* 20.6. od 8:20 do 17:00 hod. – BZZK na ÚČD: č. P104
* 21.6. od 8:20 do 16:00 hod. – BZZK na ÚČD: č. P016 (v č. P104 se tou dobou koná Vědecká rada)
* 22.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Náhradní termín přijímacího řízení do Bc.: č. P104
* 25.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Obhajoby disertačních prací ÚČD: č. P018
* 27.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Náhradní termín doktorského přijímacího řízení: č. P104