Historie – Otázky – Problémy

 

The politological conception of political culture and its uses in Czech historiography

Abstract: This article discusses the ways in which the concept of political culture has been used in Czech historiography. The blurring of boundaries between positivist and culturalist approaches is identified as the main source of difficulties faced by authors who study political culture.

Keywords: political culture; postpositivism; political science; historiography; history of social sciences; Czech history

PhDr. Marek Skovajsa, PhD., vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a v letech 2001–2013 byl šéfredaktorem českého a poté anglického vydání Sociologického časopisu/Czech Sociological Review. Hlavní témata jeho odborného zájmu představují občanská společnost a demokracie, kultura a společnost, klasická i soudobá sociální teorie a dějiny sociálních věd (marek.skovajsa@soc.cas.cz).

Celý text ke stažení: Skovajsa