Výjezdní zasedání ústavu

Kdo z pracovníků mohl a měl chuť, zúčastnil se ve dnech 7.-9. dubna výjezdního zasedání ústavu v malebné moravské pohraniční obci Čížov. Myslím, že zasedání se vydařilo a mělo smysl. Hovořili jsme především o dalším směřování ústavu, o přijímacím řízení, organizaci státních závěrečných zkoušek i o novém čtyřletém doktorském studiu. A také jsme podnikli malý výlet na rakouský hrad Hardegg.

Ivan Šedivý

Pokračování textu


Studentka naší katedry získala cenu Josefa Šusty

Ve dnech 6.–7. dubna 2017 proběhla v Českých Budějovicích Celostátní studentská vědecká konference “Historie 2016″. Ze soutěžících za ÚČD uspěla studentka magisterského studia Bc. Tereza Dufková, jejíž práce Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398 získala 4. místo v celkovém pořadí 26 soutěžících. Práce, která vycházela z obhájené bakalářské práce vypracované pod vedením prof. Lenky Bobkové, bude otištěna spolu s dalšími devíti ve svazku Historie 2016.

Na závěr CSVK byla jako každoročně vyhlášena Cena Josefa Šusty pro práce studentů historie, kterou uděluje Sdružení historiků České republiky. V letošním 17. ročníku soutěže uspěla a cenu získala T. Dufková s uvedenou prací.


Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Pozornost se bude soustředit na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Call for papers


Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Ústav českých dějin se podílí na organizaci konference věnované fenoménu trampingu. Akce je pořádána v rámci řešení grantového projektu Tramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností. Program konference zde.


Termíny na Ústavu českých dějin – leden 2018

 

Státní zkouška magisterská (SZZK)

Obhajoby – úterý 30. ledna 2018

SZZK ústní – úterý 30. ledna 2018

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 8. prosince 2017) je, že práce musí být před odevzdáním vytištěných a svázaných exemplářů vložena do SIS, a to obojí nejpozději do čtvrtka 4. ledna 2018 do 12 hod.

 

Dílčí doktorandská zkouška

pátek 26. ledna 2018

Závaznou přihlášku je třeba podat do pátku 12. ledna 2018.

 

Státní zkouška bakalářská (BZZK)

pondělí 29. ledna 2018

V lednu 2018 je organizátorem BZZK Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci a získá i potřebné informace.


Soutěž COURAGE

Byla vyhlášena soutěž pro mladé badatele do věku 30 let. Tato iniciativa souvisí s projektem COURAGE, který v rámci České republiky zaštiťuje náš ústav.  Více informací najdete tady.


Končící jubilejní oslavy Karla IV. z pohledu ÚČD

Právě uplynulý rok 2016 přinesl jedno z očekávaných výročí, které se stalo předmětem zájmu nejen odborníků, ale také široké veřejnosti. Minulý rok byl totiž 700. výročím narození českého krále a římského císaře Karla IV. Během celého roku jsme byli svědky různých akcí, které měly za cíl připomenout (nejen český) význam vlády tohoto panovníka. Na některých z těchto akcí se podíleli i pracovníci Ústavu českých dějin, ať už to byly konference, nová publikace či spolupráce na mezinárodní úrovni, kde osobnost Karla IV. rovněž rezonuje.

Pokračování textu


Nové knižní publikace pracovníků ÚČD

Dovolujeme si Vás upozornit na nové publikace, jejichž autoři působí na Ústavu českých dějin.

V rámci Oddělení starších českých dějin jde o výbor studií prof. Josefa Žemličky k jeho významnému jubileu (Návraty do krajiny českého středověku, Nakladatelství Lidové noviny), novou monografii prof. Martina Nejedlého (Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pozdního středověku, Nakladatelství Scriptorium) a práci doktoranda Jana Boukala (Jakoubek z Vřesovic. Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami, Nakladatelství Veduta).

Z produkce autorů působících v Oddělení moderních a soudobých dějin potom uveďme zpracování prof. Jana Rychlíka (Dějiny Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny).

 

Pokračování textu