Aktuální termíny na Ústavu českých dějin

Termíny: leden – únor 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   úterý    28. ledna. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 6. 12. 2020), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději
                                       úterý 7. ledna 2020 do 14:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  středy 15. ledna 2020.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 27. ledna 2020
                                       úterý     28. ledna 2020
Organizátorem lednových bakalářských zkoušek je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚHSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději v
                                       pátek 3. ledna 2020.

V Praze 16. 12. 2019

T. Jelínková


Seminář „Nově objevený zlomek korespondence vyslanců Václava IV“

Ústav českých dějin FF UK zve všechny zájemce na mimořádný seminář v rámci předmětu „Král a ti druzí“, který povede náš host z Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Ondřej Schmidt na téma „Nově objevený zlomek korespondence milánských vyslanců ze dvora Václava IV. a možnosti jeho využití“. Seminář se koná 11. prosince 2018 v hlavní budově FF v učebně č. 201. Všichni zájemci a hosté jsou srdečně zváni. Pozvánka


Státní rigorózní zkouška (PhDr.)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 29. listopadu 2019 od 9:00 se konají v místnosti č. 201 státní doktorské zkoušky (PhDr.).       

Komise
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., předsedkyně

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Uchazeči
09:00: Mgr. Roman Faů
10:00: Mgr. Filip Binder
  

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Přednáška: Mezi celní unií a občanskou válkou

Společnost Edvarda Beneše, Národní archiv a Ústav českých dějin FF UK zvou na přednášku “Mezi celní unií a občanskou válkou. Československo-rakouské vztahy v letech 1931-1934″, kterou prosloví PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. Datum a místo konání: středa 9. října 2019 od 17:30 na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200. Pozvánka


Prof. Ivan Šedivý převzal pamětní medaili Univerzity Karlovy

Ředitel Ústavu českých dějin FF UK prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. převzal ve čtvrtek 26. září 2019 stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Tohoto významného ocenění se mu dostalo za celoživotní badatelský přínos na poli českých dějin, kultivaci akademického prostředí a skvělou organizační práci, kterou se zasloužil o rozvoj Univerzity Karlovy.


Stálo to za to? Pocta Vladimíru Kučerovi

Mělo smysl zakládat naši republiku? Diskusní večer nad knihou rozhovorů “Stálo to za to?” je věnován nedávno zesnulému moderátorovi cyklu Historie.cs Vladimíru Kučerovi. Středa 25.9. v 19 hod., Knihovna Václva Havla, Ostrovní 13, Praha 1. Pozvánka


ERASMUS – dodatečné výběrové řízení

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY  v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2019/20. Ústní výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 19. září 2019 v 15:00 v místnosti 302b. Kromě elektronické přihlášky je třeba odevzdat také tištěnou přihlášku, a to do středy 18. září 2019 na sekretariát ÚSD či ÚČD. Více informací zde