Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 1.6.2018 se konají dílčí doktorandské zkoušky:

1/ KOMISE – v místnosti č. 205:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

UCHAZEČI:
12:00 hod. Mgr. Kamil Polehla – oborová zkouška
12:30 hod. Mgr. Matěj Trepeš – oborová zkouška
13:00 hod. Mgr. Jan Bárta – oborová zkouška
13:30 hod. Mgr. Jan Bárta – prezentace výsledků doktorské práce

2/ KOMISE – v místnosti č. 208:
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. – předseda
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

UCHAZEČ:
13:00 hod. Mgr. Jakub Jauernig – oborová zkouška
13:30 hod. Mgr. Jakub Jauernig – prezentace výsledků doktorské práce

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 20 min. před stanovenou  hodinou  !!!


Přednáška

Společnost Edvarda Beneše a Ústav českých dějin FFUK zvou na přednášku Prof. Niny Pavelčíkové “Únorový politický převrat 1948. Strategie a taktika účastníků, role E. Beneše” dne 30. května 2018. Program


Státní doktorské zkoušky (Ph.D.)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 1.6.2018 se od 9 hodin konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.):

1/ KOMISE – v místnosti č. 208:
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. – předseda
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

UCHAZEČI:
9:00 hod. Mgr. Martin Šorm
10:00 hod. Mgr. Jan Boukal
11:00 hod. Mgr. Jan Konůpek
12:00 hod. Mgr. Matouš Turek

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!

2/ KOMISE – v místnosti č. 205:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc. – předseda
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
PhDr. Kamil Činátl, Ph.D.

UCHAZEČI:
9:00 hod. Mgr. Václav Sixta
10:00 hod.  PhDr. Michal Kurz
11:00 hod.  Mgr. Čeněk Pýcha

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!

 


SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby        středa    30.5.2018
Ústní zkoušky čtvrtek   31.5.2018
Obhajoby i ústní zkoušky se konají v místnosti č. 208

1.KOMISE
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
                   Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Uchazeči:
                                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Tobiáš JIRSÍK            9:00                 9:00
Bc. Michal VOKURKA       9:45                 10:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
                   Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Jan JIRÁŇ                 10:30               11:00
Bc. Vlastimil ONDRÁK  11:15               12:00
Bc. Kryštof ZEMAN       12:00               13:00

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!


Přesuny zkoušek a obhajob z místnosti č. 201

* 11.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P405
* 12.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P104
* 13.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P104
* 20.6. od 8:20 do 17:00 hod. – BZZK na ÚČD: č. P104
* 21.6. od 8:20 do 16:00 hod. – BZZK na ÚČD: č. P016 (v č. P104 se tou dobou koná Vědecká rada)
* 22.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Náhradní termín přijímacího řízení do Bc.: č. P104
* 25.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Obhajoby disertačních prací ÚČD: č. P018
* 27.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Náhradní termín doktorského přijímacího řízení: č. P104


Stipendia pro doktorandy a postdoktorandy

Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg vypisuje stipendia pro doktorandy a postdoktorandy na téma migrace ve střední a východní Evropě v 16. – 18. století. Přihlášky je možno podat do 30. června 2018. Bližší informace zde


TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

květen – červen 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby                      středa 30. května 2018
SZZK-ústní                     čtvrtek 31. května 2018
Složení komisí, podrobné časy a místnosti zde. Diplomová práce (v kroužkové vazbě – studijní výtisk) se na ÚČD musí odevzdat nejpozději do 9.5.2018 do 12 hodin.

Státní doktorská zkouška (Ph.D)
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD, kde je termín k odevzdání nejpozději do konce března 2018.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat do pondělí 14.5.2018

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
Obhajoby + BZZK-ústní středa 20. června 2018
Obhajoby + BZZK-ústní čtvrtek 21. června 2018
Informace o složení komisí, podrobných časech a místnostech budou zveřejněny v dostatečném předstihu. Bakalářské práce (v kroužkované vazbě – studijní výtisk) se na ÚČD musí odevzdat nejpozději do 30.5.2018 do 12 hodin.


Stipendium – University of Alberta, Canada

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies – University of Alberta (Edmonton, Canada) vypsal stipendium pro české doktorandy na rok 2018/2019. Přihlásit se můžete do 16. dubna 2018. Bližší podrobnosti zde


Státní rigorózní zkouška (PhDr.) na ÚČD

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 20. dubna 2018 se bude konat v místnosti č. 201 státní rigorózní zkouška (PhDr).
Uchazeč:
Mgr. Vít Koula    10:00 hod. obhajoba    10:45 hod. ústní rigorózní zkouška
Komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. – předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Uchazeč se  m u s í  dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou.