Stipendia pro doktorandy a postdoktorandy

Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg vypisuje stipendia pro doktorandy a postdoktorandy na téma migrace ve střední a východní Evropě v 16. – 18. století. Přihlášky je možno podat do 30. června 2018. Bližší informace zde


TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

květen – červen 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby                      středa 30. května 2018
SZZK-ústní                     čtvrtek 31. května 2018
Složení komisí, podrobné časy a místnosti zde. Diplomová práce (v kroužkové vazbě – studijní výtisk) se na ÚČD musí odevzdat nejpozději do 9.5.2018 do 12 hodin.

Státní doktorská zkouška (Ph.D)
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD, kde je termín k odevzdání nejpozději do konce března 2018.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat do pondělí 14.5.2018

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
Obhajoby + BZZK-ústní středa 20. června 2018
Obhajoby + BZZK-ústní čtvrtek 21. června 2018
Informace o složení komisí, podrobných časech a místnostech budou zveřejněny v dostatečném předstihu. Bakalářské práce (v kroužkované vazbě – studijní výtisk) se na ÚČD musí odevzdat nejpozději do 30.5.2018 do 12 hodin.


Stipendium – University of Alberta, Canada

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies – University of Alberta (Edmonton, Canada) vypsal stipendium pro české doktorandy na rok 2018/2019. Přihlásit se můžete do 16. dubna 2018. Bližší podrobnosti zde


Státní rigorózní zkouška (PhDr.) na ÚČD

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 20. dubna 2018 se bude konat v místnosti č. 201 státní rigorózní zkouška (PhDr).
Uchazeč:
Mgr. Vít Koula    10:00 hod. obhajoba    10:45 hod. ústní rigorózní zkouška
Komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. – předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Uchazeč se  m u s í  dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou.


Výběrové řízení na dva vědecké pracovníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost vyhlášenému výběrovému řízení na dvě pozice vědeckých pracovníků pro studenty doktorského studia v historických, sociálních nebo lingvistických vědách. Jedná se o termínované pozice v rámci projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK, které předpokládají půlroční stáž na významné akademické instituci buď ve Velké Británii, nebo v Německu (hrazeno z prostředků grantu) a půlroční tzv. návratovou fázi v rámci FF UK, během níž musí být uchazeč stále studentem doktorského studia na FF UK.

Podrobnosti o přihlášce a podmínkách pracovní pozice najdete na stránce FF UK:

https://www.ff.cuni.cz/2017/12/vyberove-rizeni-ze-dne-7-12-2017-filozoficka-fakulta-job-offer-7-december-2017-faculty-arts/


Celostátní studentská vědecká konference

Ve dnech 11.–12. dubna 2018 se uskuteční v Praze, na Pedagogické fakultě UK, další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2017/18. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.

Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 10. 1. 2018 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.

Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze kolem 31. ledna 2017. Zájemci obdrží informaci o termínu i detailech a podmínkách účasti.

Texty (max. 30 NS) se do soutěže posílají do 28.2.2018 (ve statutu je chybné datum).

Statut soutěže k dispozici zde.


Projekty podpořené v rámci GA ČR

V letošní soutěži GA ČR uspěli navrhovatelé  dvou projektů za Ústav českých dějin FF UK (na celé fakultě projektů 15) : PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D., Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547  a PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D., Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války.

Srdečně blahopřejeme!

Ivan Šedivý


Zemřel prof. Josef Petráň

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 3. prosince 2017 zemřel prof. Josef Petráň – v letech 1990-1994 prorektor Univerzity Karlovy, 1992–2005 ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu UK a od roku 1953 do roku 1992 pracovník dnešního Ústavu českých dějin FF UK (tehdy Katedry Československých dějin).

Nekrolog z pera prof. Zdeňka Beneše.