Emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK Robert Kvaček oslavil 5. července 85. narozeniny

Vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. ve středu 5. července oslavil významné životní jubileum. Již 29. června 2017 proběhla v Lepařově gymnáziu v Jičíně, jehož je jubilant absolventem, velká oslava, které se zúčastnily desítky a desítky hostů. Mezi polednem a osmou hodinou večerní patřila aula gymnázia této slavnosti. https://www.facebook.com/lgjicin/posts/1773304259627737

Za pořádající instituci přivítal všechny ředitel gymnázia Mgr. Miloš Chlumský, jménem Univerzity Karlovy promluvil další z jičínských rodáků – prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Na slavnost dorazil i hejtman hradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  V průběhu odpoledne zazněla celá řada proslovů, slov díků a obdivu. Na oslavu přijeli a přišli přátelé, kolegové i žáci prof. Kvačka k Filozofické fakulty UK, kde celý život působil, dále z Technické Univerzity v Liberci, kde působí dosud, představitelé různých osvětových, paměťových a pedagogických institucí, a také jeho přátelé, kteří s výukou a popularizací historie nemají nic společného, ale Roberta Kvačka znají jako spolužáka či spolusportovce.

Fotografie6383

Za přispění Pekařovy společnosti Českého ráje vznikla v aule gymnázia i výstava, mapující Kvačkovu odbornou, popularizační a sportovní činnost, stejně jako jeho studentská léta na Lepařově gymnáziu. Byla zde k vidění řada unikátních dokumentů a fotografií.

Gratulace vyvrcholily sólovým zpěvem určeným jubilantovi, a dále nástupem fotbalového týmu s dortem ve tvaru hřiště. Profesor Kvaček ze stupínku provedl slavnostní výkop. Na programu byla i exkurse do Kvačkovy třídy s jeho osobním výkladem a řada dalších milých atrakcí.

Ústav českých dějin svému emeritnímu profesorovi, kterého považuje za rodinné stříbro, přeje do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a lidské štěstí.

                                                                                    Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD.

Pokračování textu


Knižní novinka

Dovolujeme si Vás upozornit na knižní novinku pracovnice Ústavu českých dějin – Daniely Tinkové.

Jan Theobald Held. Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu. Vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799, Praha: Academia, 2017.

Jde o edici pamětí Jana Theobalda Helda (1770–1851), který byl nejenom výraznou postavou počátků novodobé medicíny u nás a jedním z předních reprezentantů pražské univerzity, ale také hudebním skladatelem a výkonným hudebníkem.

 

Pokračování textu


Upozornění pro studenty

Změna ve způsobu odevzdávání závěrečných prací do SIS

 

Rádi bychom Vás upozornili na změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací včetně jejich posudků do SIS. Dle opatření rektora 13/2017 (http://cuni.cz/UK-8092.html) je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit.

Pokračování textu


„Osvícená“ panovnice z donucení?

Ve dnech 12.-13. května 2017 se konalo 6. bienále České společnosti pro výzkum 18. století k 300. výročí narození „císařovny-královny“ Marie Terezie („Osvícená“ panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740–1780), jehož spolupořadatelem byl i Ústav českých dějin. Program je k dispozici zde.


Výjezdní zasedání ústavu

Kdo z pracovníků mohl a měl chuť, zúčastnil se ve dnech 7.-9. dubna výjezdního zasedání ústavu v malebné moravské pohraniční obci Čížov. Myslím, že zasedání se vydařilo a mělo smysl. Hovořili jsme především o dalším směřování ústavu, o přijímacím řízení, organizaci státních závěrečných zkoušek i o novém čtyřletém doktorském studiu. A také jsme podnikli malý výlet na rakouský hrad Hardegg.

Ivan Šedivý

Pokračování textu


Studentka naší katedry získala cenu Josefa Šusty

Ve dnech 6.–7. dubna 2017 proběhla v Českých Budějovicích Celostátní studentská vědecká konference “Historie 2016″. Ze soutěžících za ÚČD uspěla studentka magisterského studia Bc. Tereza Dufková, jejíž práce Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398 získala 4. místo v celkovém pořadí 26 soutěžících. Práce, která vycházela z obhájené bakalářské práce vypracované pod vedením prof. Lenky Bobkové, bude otištěna spolu s dalšími devíti ve svazku Historie 2016.

Na závěr CSVK byla jako každoročně vyhlášena Cena Josefa Šusty pro práce studentů historie, kterou uděluje Sdružení historiků České republiky. V letošním 17. ročníku soutěže uspěla a cenu získala T. Dufková s uvedenou prací.


Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Pozornost se bude soustředit na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Call for papers