Doktorandská konference 2020

Zveme na mezioborovou doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách (z účasti badatelů z oboru historie) pořádanou online Centrem genderových studií FF UK v pátek 6. listopadu od 9:00.

https://gender.ff.cuni.cz/doktorandska-konference-2020/


Vypsání sbírky na vydání knihy Rudolfa I. Malého: S F. X. Šaldou tehdy i nyní

V pozůstalosti prvorepublikového filosofa a esejisty Rudolfa Iny Malého se nedávno podařilo nalézt kompletní výtisk jeho dlouho ztracené knihy „S F. X. Šaldou tehdy i nyní“, která obsahuje celou řadu nikdy nepublikovaných vzpomínek a dokumentů týkajících se života i díla F. X. Šaldy. Sám R. I. Malý zaujímal mezi Šaldovými přáteli přední místo a těžko bychom na počátku 20. let 20. století hledali nějakého jeho významnějšího spolupracovníka. Své vzpomínky na Šaldu a dokumenty ze spolupráce s ním se Malý rozhodl po druhé světové válce vydat knižně, nicméně nastupující komunistický režim mu to neumožnil. R. I. Malý byl totiž jakožto katolický autor pro tehdejší cenzuru nepřijatelný, a tak byl celý již vytištěný náklad jeho knihy zabaven a následně zničen. V Malého soukromém archivu nicméně zůstal zachován jeden výtisk, který mu stihl zaslat nakladatel. A právě ten by měl posloužit jako základ pro nové vydání této unikátní publikace.
I přes veškerou snahu se však dosud nepodařilo zajistit dostatek prostředků, a proto jsme se rozhodli vypsat veřejnou sbírku spojenou s předprodejem této knihy. Uvedená sbírka běží na stránkách https://www.startovac.cz/projekty/takniha/. Pokud budete mít zájem přispět, budeme vděčni za každou (i tu nejmenší) částku. Stejně tak budeme rádi, pokud o této knize řeknete každému, kdo by o ní mohl mít zájem.
Za realizační tým:
PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D., a Spolek Třiatřicet


Čtení německých textů 17. století

Katedra PVH zve studenty historie na volitelný předmět

Čtení německých textů 17. století

Specializační přednáška s cvičením pro ZS 2020/21, kód AAH 500183
Přednáška se bude konat v zimním semestru 2020/21. V rozvrhu je vypsána na středu od 15:50 do 17:25 hod. v místnosti č. 215 v hlavní budově FF. Vzhledem k vyhlášeným opatřením bude zatím probíhat on-line formou.
ZAPSANÝM ZÁJEMCŮM SDĚLÍME DALŠÍ INFORMACE PO 4. ŘÍJNU 2020

Společné čtení vesměs neliterárních, narativních i úředních německých textů „dlouhého“ 17. století s výkladem a komentáři k historickému kontextu, dobovému lexiku a gramatice. Posluchači mohou přinést i své vlastní náměty.

Zdeněk Hojda (KPVHAS) – Václav Kříž (ÚGS)


Zveřejnění rozvrhů ÚČD

Rozvrhy Ústavu českých dějin (navazující magisterské studium) jsou zveřejněny na portále http://rozvrhy.ff.cuni.cz/

Bakalářské rozvrhy hledejte pod společnou hlavičkou historických ústavů (HIS).


Výběrové řízení Erasmus+ na letní semestr 2020/21

Historické ústavy FF UK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2020/21. Výběrové řízení proběhne v pátek 18. září 2020 v 10:30 v místnosti 302b. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do středy 16. září 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD. Další informace zde


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 11. září 2020 se konají dílčí doktorandské zkoušky:   

1. Komise: místnost 201, 13:00 hod.
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Uchazeči:
13:00 hod. Mgr. Petr PROUZA – oborová zkouška
14:00 hod. Mgr. Martina SCHUTOVÁ – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeči se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

2. Komise: místnost 201, 15:00 hod.
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Uchazečka:
15:00 hod. Mgr. Marta Maria HARASIMOWICZ – oborová zkouška

Upozornění
Uchazečka se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

3. Komise: místnost 208, 12:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Uchazeči:
12:00 hod. Vlastimil KŘIŠŤAN – oborová zkouška
13:00 hod. Martin PÁCHA – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeči se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!