Státní doktorské zkoušky Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 11. září 2020 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

1. Komise: místnost 201, 9:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod. PhDr. Filip BINDER
10:00 hod. Mgr. Michal SEVERA

2. Komise: místnost 201, 11:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
11:00 hod. Mgr. David KOZLER
12:00 hod. Mgr. Veronika VEČEŘOVÁ

3. Komise: místnost 208, 9:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
 9:00 hod. Mgr. Ivan MALÝ
10:00 hod. Mgr. Kamil POLEHLA

4. Komise: místnost 208, 11:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazečka:
11:00 hod. Mgr. Barbora  HUNČOVSKÁ

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo 25. ročník soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“. Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2020. Další informace: Výzva a Zásady udělování


Termíny na Ústavu českých dějin: září 2020

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK   středa 9. 9. a čtvrtek 10. 9. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 14. 7. 2020) je, že práce musí být vložená do SIS a odevzdána ve dvou exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději do čtvrtka   13. 8. 2020  do 14:00 hod.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                         pondělí 7. 9. a úterý 8. 9. 2020
Organizátorem bakalářských zkoušek v září 2020 je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 17. 8. 2020.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  11.9. 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                         pátek   11. 9. 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 27. 8. 2020.

 


Podpora vědeckého výzkumu studentů

Důležité sdělení studentům a studentkám magisterského a doktorského studia.
Vážené studentky a vážení studenti, obor historie získal dlouhodobý projekt Specifického vědeckého výzkumu. Je určen na podporu výzkumné činnosti studentů a studentek magisterského a doktorského studia. Pokud provádíte výzkum, jenž bude v letošním roce, nebo s jistotou nejpozději v příštím roce zakončen hmatatelným výstupem (článek, kniha, vystoupení na zahraniční konferenci), je možné tento výzkum podpořit (cestovné, překlad, vydání knihy apod.) z prostředků SVV. Zájemci se mohou hlásit do 24. 6. 2020 u prof. Ivana Šedivého. Základní informace zde


Stipendia Ceepus “Shared History of Central Europe”

Tento rok je možné požádat o stipendium v rámci sítě Ceepus “Shared History of Central Europe”. V zimním semestru je možné nastoupit na mobilitu až od listopadu 2020. Zájemci o mobility musí nahlásit dr. M. Michelovi do 14. 5. 2020 tyto údaje:
1. jméno studenta/vyučujícího
2. požadovanou destinaci mobility sítě Ceepus (Sarajevo, Ostrava, Zadar, Eger, Podgorica, Skopje, Katowice, Cluj-Napoca, Novi Sad, Koper, Banská Bystrica)
3. období mobility (zimní nebo letní semestr akademického roku 2020/2021)
4. emailový kontakt
Upřednostňované budou především kratší 1-měsíční mobility, které souvisí s řešením bakalářských, magisterských a doktorandských prací (konzultace, výzkum v knihovnách/archivech apod.). Pro pedagogy platí povinnost realizovat v rámci stipendia mobilitu v délce 5 dní (včetně cesty). Aktuální výši stipendií si ověříte na www.ceepus.info pod jednotlivými národními vlajkami.
Žádosti doručte prosím na adresu miroslav.michela@ff.cuni.cz (do předmětu vložit: Mobility – Ceepus).


Důležité upozornění!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vedení ÚČD FF UK sděluje vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s rozhodnutím rektora UK a děkana FF UK, že:
1/ až do odvolání jsou zrušeny osobní konzultace vyučujících se studenty na pracovišti.
Kontaktujte prosím vyučující mailem a ve skutečně naléhavých případech je samozřejmě možné domluvit osobní schůzku.
2/ Úřední hodiny sekretariátu ÚČD budou omezeny na čtvrtky od 10 hodin do 13 hodin
Opět v naléhavých případech kontaktuje vedení ústavu ÚČD nebo paní Jelínkovou (mobil 723 710 268 nebo mail: tatana.jelinkova@ff.cuni.cz).

S přáním pevného zdraví
Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Výběrové řízení ERASMUS+

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2020/21.
Výběrové řízení proběhne v úterý 10. března 2020 ve 14:00 v místnosti 209.
Tištěné přihlášky je možné odevzdat do pátku 6. března 2020 na sekretariátu
ÚSD či ÚČD. Podrobné imformace zde.