Čtení německých textů 17. století

Katedra PVH zve studenty historie na volitelný předmět

Čtení německých textů 17. století

Specializační přednáška s cvičením pro ZS 2020/21, kód AAH 500183
Přednáška se bude konat v zimním semestru 2020/21. V rozvrhu je vypsána na středu od 15:50 do 17:25 hod. v místnosti č. 215 v hlavní budově FF. Vzhledem k vyhlášeným opatřením bude zatím probíhat on-line formou.
ZAPSANÝM ZÁJEMCŮM SDĚLÍME DALŠÍ INFORMACE PO 4. ŘÍJNU 2020

Společné čtení vesměs neliterárních, narativních i úředních německých textů „dlouhého“ 17. století s výkladem a komentáři k historickému kontextu, dobovému lexiku a gramatice. Posluchači mohou přinést i své vlastní náměty.

Zdeněk Hojda (KPVHAS) – Václav Kříž (ÚGS)


Zveřejnění rozvrhů ÚČD

Rozvrhy Ústavu českých dějin (navazující magisterské studium) jsou zveřejněny na portále http://rozvrhy.ff.cuni.cz/

Bakalářské rozvrhy hledejte pod společnou hlavičkou historických ústavů (HIS).


Výběrové řízení Erasmus+ na letní semestr 2020/21

Historické ústavy FF UK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2020/21. Výběrové řízení proběhne v pátek 18. září 2020 v 10:30 v místnosti 302b. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do středy 16. září 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD. Další informace zde


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 11. září 2020 se konají dílčí doktorandské zkoušky:   

1. Komise: místnost 201, 13:00 hod.
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Uchazeči:
13:00 hod. Mgr. Petr PROUZA – oborová zkouška
14:00 hod. Mgr. Martina SCHUTOVÁ – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeči se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

2. Komise: místnost 201, 15:00 hod.
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Uchazečka:
15:00 hod. Mgr. Marta Maria HARASIMOWICZ – oborová zkouška

Upozornění
Uchazečka se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

3. Komise: místnost 208, 12:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Uchazeči:
12:00 hod. Vlastimil KŘIŠŤAN – oborová zkouška
13:00 hod. Martin PÁCHA – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeči se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Magisterské státní zkoušky (SZZK)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 9. září 2020 se konají obhajoby a ústní magisterské státní zkoušky (SZZK).

1. Komise, místnost č. 205:
Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Uchazeči:
Bc. Matěj ČERMÁK    09:00 obhajoba 10:00 ústní zkouška
Bc. Michael LUŽNÝ    11:00 obhajoba 12:00 ústní zkouška

2. Komise, místnost č. 201:
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Uchazeči:
Bc. Šárka KŮRKOVÁ        09:00 obhajoba 10:00 ústní zkouška
Bc. Marek HOFMAN                —                11:00 ústní zkouška

Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Státní doktorské zkoušky Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 11. září 2020 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

1. Komise: místnost 201, 9:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod. PhDr. Filip BINDER
10:00 hod. Mgr. Michal SEVERA

2. Komise: místnost 201, 11:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
11:00 hod. Mgr. David KOZLER
12:00 hod. Mgr. Veronika VEČEŘOVÁ

3. Komise: místnost 208, 9:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
 9:00 hod. Mgr. Ivan MALÝ
10:00 hod. Mgr. Kamil POLEHLA

4. Komise: místnost 208, 11:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazečka:
11:00 hod. Mgr. Barbora  HUNČOVSKÁ

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo 25. ročník soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“. Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2020. Další informace: Výzva a Zásady udělování