Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Pozornost se bude soustředit na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Call for papers


Soutěž COURAGE

Byla vyhlášena soutěž pro mladé badatele do věku 30 let. Tato iniciativa souvisí s projektem COURAGE, který v rámci České republiky zaštiťuje náš ústav.  Více informací najdete tady.


Končící jubilejní oslavy Karla IV. z pohledu ÚČD

Právě uplynulý rok 2016 přinesl jedno z očekávaných výročí, které se stalo předmětem zájmu nejen odborníků, ale také široké veřejnosti. Minulý rok byl totiž 700. výročím narození českého krále a římského císaře Karla IV. Během celého roku jsme byli svědky různých akcí, které měly za cíl připomenout (nejen český) význam vlády tohoto panovníka. Na některých z těchto akcí se podíleli i pracovníci Ústavu českých dějin, ať už to byly konference, nová publikace či spolupráce na mezinárodní úrovni, kde osobnost Karla IV. rovněž rezonuje.

Pokračování textu


Nové knižní publikace pracovníků ÚČD

Dovolujeme si Vás upozornit na nové publikace, jejichž autoři působí na Ústavu českých dějin.

V rámci Oddělení starších českých dějin jde o výbor studií prof. Josefa Žemličky k jeho významnému jubileu (Návraty do krajiny českého středověku, Nakladatelství Lidové noviny), novou monografii prof. Martina Nejedlého (Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pozdního středověku, Nakladatelství Scriptorium) a práci doktoranda Jana Boukala (Jakoubek z Vřesovic. Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami, Nakladatelství Veduta).

Z produkce autorů působících v Oddělení moderních a soudobých dějin potom uveďme zpracování prof. Jana Rychlíka (Dějiny Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny).

 

Pokračování textu


Smlouva s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR

Filozofická fakulta UK, resp. Ústav českých dějin FF UK uzavřely smlouvy o pedagogické a badatelské spolupráci. Součásti smlouvy je též projekt společného (za spoluúčasti dalších ústavů FF UK) doktorského studia v anglickém jazyce.

                                                                                 Ivan Šedivý


100 %!

V grantové soutěži GA ČR uspěly 3 projekty Ústavu českých dějin. Jejich řešitelkám a řešiteli doc. Marii Šedivé Koldinské, doc. Daniele Tinkové a dr. Miroslavu Michelovi srdečně blahopřejeme.

                                                                 Ivan Šedivý


Spolupráce s Historickým ústavem AV ČR

Filozofická fakulta a HÚ AV ČR, v.v.i. uzavřely smlouvu o spolupráci mezi Ústavem českých dějin a Historickým ústavem.Smlouva navazuje na předchozí smlouvu o pedagogické spolupráci, rozšiřuje ji však o spolupráci v oblasti vědy a vzájemné informovanosti. Věříme, že spolupráce a kooperace UK a Akademie věd je správným  směrem rozvoje fakultní pedagogiky a vědy.       Ivan Šedivý