Historie – Otázky – Problémy

 

Organization of municipal elections in Prague during the 1860s and 1870s

 Abstract: This study based on archive sources and the period press reconstructs the creation and development of municipal electoral organizations in Prague during the 1860s and 1870s. The focus of interest is primarily the Progress for the Better party (Pokrok k lepšímu), which represented the Czech-speaking population of Prague and was the Prague equivalent of the Czech National Party represented at the Bohemian Diet and the Reichsrat in Vienna. The author deals with the organizational structure of this party, the mechanisms behind its pre-election canvassing and its social base among the Prague bourgeois notables.

Keywords: political culture; voting behaviour; history of Prague; Old Czechs; Pokrok k lepšímu / Progress for the Better party

PhDr. Luboš Velek, PhD., je ředitelem Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky a působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se politickými, sociálními a kulturními dějinami 19. a počátku 20. století (velek.lubos@volny.cz).

Celý text ke stažení: Velek