prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

 

Odborné zaměření:

  • Moderní české dějiny
  • Dějiny dopravy
  • Dějiny české samosprávy

Curriculum Vitae:

  • 1979: ukončení studia na FFUK
  • 1980-1985: vědecká výchova na Ústavu československých a světových dějin ČSAV
  • 1981: rigorózní zkouška (PhDr.); FF UK
  • 1985: obhajoba disertační práce na Ústavu československých a světových dějin ČSAV
  • 1995: docent v oboru českých dějin, FF UK
  • 2006: profesor v oboru českých dějin, FF UK

Výběrová bibliografie


prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.