prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

 

Badatelské zaměření:

české dějiny pozdního středověku v evropském kontextu, dějiny Koruny království českého a jejích vedlejších zemí (14. -16. století), kulturní dějiny středověku

Životopis:

 • 1965–1970: studium, Filozofická fakulta UK v Praze, obor historie-český jazyk a literatura
 • 1970–1973: Střední zemědělská technická škola, Frýdlant v Čechách
 • 1973–1979: Oblastní galerie v Liberci
 • 1975: rigorózní zkouška (PhDr.), FF UK
 • 1979–1993: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, odborná asistentka (od 1991 součást Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
 • 1991: kandidátská zkouška (CSc.), Historický ústav ČSAV
 • 1991-1993: proděkanka PF UJEP; členka předsednictva Rady vysokých škol
 • 1992: habilitační řízení (doc.), PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.
 • 1993 – dosud: Ústav českých dějin, FF UK v Praze
 • 1998-2003: částečný úvazek v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i.
 • 2005: profesorské řízení (prof.), UK
 • 2009: čestný doktorát (dr.h.c.), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 


Výběrová bibliografie