prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

 

STRUČNÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Vzdělání:

  • 1955 – 1960 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějepis-čeština
  • 1969 získal titul PhDr.
  • 1977 získal titul CSc.

Praxe, zaměstnání:

Od r. 1962 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

  • jako asistent (1962-1964)
  • odborný asistent (od 1964)
  • docent (od 1990)
  • profesor českých dějin (od 1997)

V 90. letech působil jako hostující profesor na několika francouzských univerzitách (Lille, Paříž, Montpellier), účastnil se mezinárodních vědeckých projektů ve spolupráci s historiky Rakouska a Německa.
V letech 1993-2000 stál v čele Ústavu českých dějin FF UK.

Odborné zaměření:

Ve své odborné práci se zaměřil na české dějiny raného novověku s přesahem do středověku i do nejnovějších dějších. Hlavním předmětem jeho zájmu byly hospodářské a sociální dějiny, zejména dějiny agrární a dále historická demografie, k jejímž průkopníkům u nás patří. Kromě toho se též zabývá dějinami radikální reformace, historického vědomí a regionálními dějinami. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic a syntéz československých dějin.