PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.

 

Badatelské zaměření:

  • Srovnávací dějiny politického a sociálního myšlení ve střední Evropě 20. století, postsocialismus a demokratické transformace, politika paměti, dějiny a teorie historiografie.

Odborné curriculum:

  • 2011 – dodnes, odborný asistent, Ústav českých dějin, FF UK, Praha
  • 2003 – dodnes, vedoucí odd. pozdního socialismu a postsocialismu, ÚSD AV ČR
  • 2001– dodnes: odborný/vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny
  • 1998–2005 doktorandské studium, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK, Praha
  • březen 1998–prosinec 2000: redaktor, Čro1-Radiožurnál
  • 1992–1998: studium historie, Filozofická fakulta UK, Praha

Výběrová bibliografie


PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.