doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

 

Shrnutí vědeckého zaměření

Ve své odborné práci sleduji tyto základní okruhy problémů:

  • historické vědomí a jeho formování v české publicistice a literatuře 19. století, postavení spisovatele ve společnosti;
  • dějiny a vývoj vědeckých institucí v 19. a 20. století;
  • korespondence jako historický pramen (včetně přípravy a vydávání edic)
  • výzkum let označovaných jako „Bachův absolutismus“ v českých zemích.

Studia

Po absolvování gymnázia v Milevsku (1980) v létech 1980-1985 vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (specializaci čeština – dějepis).

Odborná praxe

  • 1985 Od ukončení studia zaměstnána v Archivu Akademie věd.
  • V roce 1996 nastoupila současně jako výkonná redaktorka Českého časopisu historického v Historickém ústavu AV ČR.
  • Od roku 2000 pracovala ve Výzkumném centru pro dějiny vědy, zpočátku jako vedoucí modulu pro dějiny vědeckých institucí, od července 2001 do srpna 2002 jako vedoucí celého pracoviště.
  • Od roku 2002 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav českých dějin).

Výběr bibliografie


PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.