PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D

 

Odborné zaměření

  • Sociální, kulturní a správní dějiny raného novověku českých zemí a střední Evropy
  • Dějiny měst a rezidencí
  • Edice písemných pramenů

Curriculum Vitae

Vzdělání

  • 1976–1981: studium historie a pomocných věd historických; FF UK
  • 1984: rigorózní zkouška (PhDr.); FF UK
  • 2004: doktorská disertace(Ph.D); FF UK

Zaměstnání

  • 1981–1982: studijní pobyt; Ústav československých a světových dějin AV ČR
  • 1987–2005: vědecká pracovnice; Ústav dějin umění AV ČR
  • 2006–2011: vědecká pracovnice; Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig
  • od 2013: vědecká pracovnice; Ústav českých dějin FF UK, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR

 


Výběrová bibliografie

PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D