Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

Odborné zaměření:

Moderní a soudobé dějiny 19. a 20. století. Problematika paměti, vzpomínání, identifikací  a loajalit ve středoevropském prostoru. Formování revolučních tradic v době československého stalinismu po roce 1948

 Zaměstnání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  2007-nyní, odborný asistent na Ústavu českých dějin (v letech 2009-2013 zástupce ředitele ústavu, v letech 2007-2009 tajemník ústavu)
 • Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta
  2007-2011, externí vyučující na Katedře antropologie
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  2006-2011, vědecký pracovník výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (50%)
 • Český rozhlas, stanice Leonardo
  2005-2007,  redaktor historického magazínu Zrcadlo

 Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  2002-2006, doktorandské studium na Ústavu českých dějin
  ukončeno získáním titulu Ph. D.
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
  1996-2002, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy geografie – historie
  ukončeno získáním titulu magistr
 • Gymnázium Antonína Dvořáka v Kralupech nad Vltavou
  1992-1996, ukončeno maturitní zkouškou

Vybrané řešené projekty

 • 2012-2013, Erasmus Intensive Program Die Transformation von ”Mitteleuropa”. Identitätspolitiken und Erinnerungskonstruktionen vor und nach dem Ersten Weltkrieg – koordinace české sekce.
 •  2012, Mezinárodní projekt finančně podpořený německou organizací Geschichtswerkstatt Europa Ritualization of Remembrance of the Anti-Nazi Uprising in Central Europe – vědecký pracovník  (http://www.geschichtswerkstatt-europa.org/project-details/items/anti_nazi_uprisings.html)
 •  2010-2012,  řešitel postdoktorandského projektu Grantové agentury České republiky Formování historického vědomí české poúnorové společnosti na příkladu vytváření husitské revoluční tradice

Výběr bibliografie


randak - web - barvy