PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

 

Badatelské zaměření:

české středověké dějiny – speciálně církevní dějiny a dějiny univerzity

Vzdělání:

 • 1975 maturita na gymnáziu v Praze 7, Nad štolou
 • 1980 ukončeno vysokoškolské studium na FF Univerzity Karlovy, obor archivnictví – dějepis
 • 1980 rigorosum na základě práce Husitské synody v Čechách 1418-1440, titul PhDr.
 • 2008 titul Ph.D., téma: Synody v Čechách 1440–1540. Proměny synodální praxe v Čechách v kontextu vývoje synodality v Evropě

Praxe a zaměstnání:

 • 1980– dosud: Archiv Univerzity Karlovy, archivář, odborný referent, od 1999 vedlejší pracovní poměr
 • 1999– dosud: hlavní pracovní poměr na FF UK, Ústav českých dějin, odborná asistentka

Studijní pobyty:

 • Berlin, Freie Universität, Friedrich-Meinecke-Institut (2003–2012 každoročně)
 • Wrocłav, Instytut Historyczny (od 2005 každoročně)
 • Konstanz, Universitätsbibliothek (od 2006 pravidelně)
 • Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II., Instytut Historii – výměnný program Erasmus – přednášky jako host (2009)

Aktivní účast na zahraničních konferencích:

 • 2004 Göttingen, NSR – Partikularsynoden im Spätmittelalter – referát Synoden im utraquistischen Böhmen bis 1531
 • 2005 Heilbad Heiligenstadt, NSR – Wallfahrt und Reformation – referát Ansichten der böhmischen Utraquisten des 15. Jahrhunderts zur Wallfahrt
 • 2007 Lublin/Lviv (Polsko, Ukrajina), pořadatel CIHEC – Religious space of East-central Europe – open to the East and the West – referát Nové podoby synodality konce středověku: Čechy v kontextu evropské reformace
 • 2008 Regenstauf, NSR, Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte – Hussitentagung – referát: Hussitische Synoden – die Vorläufer der reformatorischen Synodalität

Členství ve vědeckých/redakčních radách:

 • redakční rada ÚDAUK od 1998, tajemnice a výkonná redaktorka AUC-HUCP od 2005
 • grantová agentura UK 1999–2005
 • Společnost Husova muzea v Praze, členka výboru a vedení (od 2001)

Granty:

 • 1995-6 spoluřešitelka grantu Prosopografie studentů UK (nositel prof. J. Havránek, AUK)
 • 2000-1 spoluřešitelka grantu GAUK: Perzekuce a emigrace studentů a učitelů UK ve 40. letech 20. stol. (nositel dr. Z. Pousta, AUK)
 • 2002-4 spoluřešitelka grantu Gotika v severních Čechách (UJEP Ústí n. L.)
 • 2004-2006 řešitelka grantu GAČR  404/04/0234 Církevní topografie a teritoriální církevní správa v pražské diecézi vrcholného a pozdního středověku  (příjemce FF UK)
 • 2005-2011 spoluřešitelka výzkumného záměru České země uprostřed Evropy (koordinátor bloku IV FF)
 • 2010-13 další řešitelka grant. projektu ESF a GAČR COR/10/E008 Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel (FF)
 • 2012-15 další řešitelka projektu NAKI ministerstva kultury DF12P01OVV026 Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století (příjemce: Husitské muzeum v Táboře)
 • od 2012- spoluúčast na Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P12) Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách (FF UK)
 • od 2012- spoluúčast na Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P21) Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti (ÚDAUK)

Výběrová biliografie


PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.