Mgr. Miroslav Michela, PhD.

 

STRUČNÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

 

Odborné zaměření

 • Moderní a soudobé dějiny
 • Historiografie, nacionalismus, vzpomínání, populární kultura a propaganda

Životopis

 • 1997 – 2002: magisterské studium (Mgr.) Dějepis – Občanská výchova – Etická výchova; Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Od 2002: vědecký pracovník Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě
 • 2007: doktorská dizertace (Ph.D.), Slovenské dějiny; HÚ SAV / FF UK v Bratislavě
 • Od 2007: pracovník redakce časopisu Forum Historiae, šéfredaktor (2007  – 2013)
 • Od 2009: odborný asistent; Ústav českých dějin FF UK

Výzkumné projekty a pobyty v zahraničí

 • 1. – 28. 9. 2011, Ottawa (University of Ottawa, Helen and John Ivanco Memorial Research Bursary)
 • 1. 2. 2009 – 30. 4. 2009, Budapešť (SAIA and MÖB)
 • 1.9. 2008 – 30. 1. 2009, Praha, Visegrad Fund Scholarship (FF UK)
 • 2. – 13. 6. 2008, Varšava, (PAN)
 • 1. 11. – 30. 11. 2007, Budapešť , Domus Hungarica (MTA)
 • 1. 2. – 31. 3. 2006, Budapešť , Domus Hungarica (MTA)
 • 1. 5. – 30. 5. 2005, Praha (HÚ AV ČR)
 • 1. 2. – 31. 3. 2005, Budapešť , Domus Hungarica (MTA)
 • 23. 2. – 23. 5. 2004, Budapešť (SAIA and MÖB)
 • 1. – 31. 10. 2003, Budapešť , Domus Hungarica (MTA)

https://cuni.academia.edu/MiroslavMichela

 


Výběrová bibliografie

Miroslav Michela