Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

 

Odborné zaměření

 • kulturní dějiny pozdního středověku
 • křížové výpravy
 • dějiny česko-francouzských vztahů
 • středověké poutnictví a cestovatelská literatura

 

Vzdělání

 

 • 2007-2012: PhD. v oboru historie pod dvojím vedením („cotutelle“) na FF UK a   na Université Charles-de-Gaulle Lille III (Francie)
 • 2002-2007: Magisterské studium (kombinace historie-francouzština) na FF UK
 • 1998-2002: Akademické gymnázium v Praze (Štěpánská 22)

 

Zaměstnání a pedagogická praxe

 

 • od 2011: Výuka kurzu Prague As a Living History pro zahraniční studenty v rámci institutu CERGE-EI (UPCES, externí spolupracovník)   
 • od 2007: Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., odborný pracovník
 • 2015 (LS): Výuka kurzu Latinsky psané cestopisy v pozdním středověku na ÚŘLS FF UK
 • od 2007: Spoluvedení Česko-francouzského historického semináře na ÚČD FF UK

 

Zahraniční studijní pobyty

 

 • 2015: Université catholique de Louvain, Belgie – zahraniční stáž (1 měsíc)
 • 2008-2010: Université Charles-de-Gaulle Lille III, Francie – stáž v rámci doktorského studia (18 měsíců)
 • 2009: Universität Konstanz, Německo – stáž v rámci SFB 485 Norm und Symbol (3 měsíce)
 • 2005-2006: Université Paul-Valéry Montpellier, Francie – studijní pobyt v rámci programu Erasmus (10 měsíců)

 

 Stipendia a projekty

 

 • od 2017: Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, standardní projekt GA ČR
 • od 2012: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, projekt excelence GA ČR č. P405/12/G148
 • 2014-2016: Origins of the Vernacular Mode, ERC Starting grant project č. 263672,            vedený ÖAW ve Vídni
 • 2010-2011: Stipendium „Jeune chercheur francophone“ ve Francouzském centru pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze
 • 2007-2010 : Stipendium „Bourse de doctorat en co-tutelle du gouvernement              français“
 • 2006-2010 : Mezinárodní projekt „Pozdní křížové výpravy“ (v rámci projektu               Centra základního výzkumu „Křesťanství a česká společnost ve                                        středověku“, MŠMT, č. LC 521)

 

Členství ve vědeckých organizacích

 

 • Centre européen d’études bourguignonnes (od 2010)
 • Cost-action 1301 Newe Communities of Interpretation (Managment Commitee member, od 2014

Výběrová bibliografie

 •     MONOGRAFIE (spoluautor):
 •     Bertrandon de la Broquière, Zámořská cesta, edd. Jaroslav Svátek – Martin Nejedlý – Julien Loiseau, Praha 2016 (ISBN 978-80-7422-464-5)
 •     Histoires de Bohême. Nouveaux regards sur les sources (XIVe-XVe siècles), edd. Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek – Marilyn Nicoud (= Médiévales 67/2014; ISBN 978-2-842926422-5)
 •      Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, edd. Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek (= Croisades tardives 3), Toulouse 2012 (ISBN 978-2-912025-81-4)
 •      Křížové výpravy v pozdním středověku, edd. Pavel Soukup – Jaroslav Svátek, Praha 2010 (ISBN 978-80-7422-055-5)
 •     La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême), edd. Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek (= Croisades tardives 2), Toulouse 2009 (ISBN 978-2-912025-56-2)
 •      Guillebert de Lannoy, Cesty a poselstva, edd. Jaroslav Svátek – Olivier Marin – Martin Nejedlý – Pavel Soukup, Praha 2009 (ISBN 978-80-87271-11-7)
 •      ČLÁNKY A STUDIE:
 •      L’idéal du souverain oriental dans le récit de Bertrandon de la Broquière, in : Publications du Centre européen d’études bourguignonnes (Rencontres de Mariemont-Bruxelles), 56 (2016), s. 61-72
 •    Pozdní křížové výpravy: koncept a definice, in: Přítomná minulost (XXVII. a XXVIII. letní škola historie), edd. J. Kohnová – B. Holubová, Praha 2016, s. 49-60
 •      „Je to bezesporu trápení cestovat touto zemí v takové zimě.“ Andaluský rytíř Pero Tafur v Čechách, ve Slezsku a na Moravě (1438-1439), Studia mediaevalia Bohemica 6, 2014 (2016), s. 275-288
 •      Cestopis jako prostředek ke spáse? Poutnické itineráře a odpustkové seznamy do Svaté země ze střední Evropy (14. – 16. století), in: Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy, ed. Jiří Hrabal, Olomouc 2015, s. 43-54
 •      Les catégories des ‘nacions, langues et créances’ chez les voyageurs des XIVe et XVe siècles, in: Nation et nations au Moyen Âge, XLIVe Congrès de la SHMESP, Paris 2014, p. 123-135
 •      (s Vojtěchem Bažantem) Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême: produits d’une société confessionnalisée ?, Médiévales 67 (2014), s. 103-119
 •      Husitství a cizina. Pohled zvnějšku, in: Husitské století, edd. P. Cermanová – R. Novotný – P. Soukup, Praha 2014, s. 377-400
 •      ‘Avis pour entreprendre la guerre contre les herectiques de Behaigne’ : son auteur, son contexte et son objectif, in : Les Projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle, ed. J. Paviot (= Croisades tardives 1), Toulouse 2014, s. 161-179
 •      Voyages de Guillebert de Lannoy en Péninsule Ibérique au début du XVe siècle, Publications du Centre européen d’études bourguignonnes (Rencontres de Madrid), 51 (2011), s. 17-30
 •      Kudy přišel Aristoteles? Francouzská debata o kulturním rasismu, Studia mediaevalia Bohemica 1, 2010 (2011), s. 275-285.

fotka na web_Svatek