doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.

 

Odborné zaměření:

 • sociokulturní a intelektuální dějiny 17. – 19. stol. (zejména osvícenství) v Evropě;
 • dějiny vědy (zejména medicíny; studium snah o vědecké uchopení světa a růst normotvorné a sociálněregulační moci medicíny v (pozdně)osvícenské době).
 • proměny postojů k elementárním mezním zkušenostem člověka (narození, nemoc, zločin, emoce, tělesnost, smrt…) v myšlení vědeckých elit i v prostředí „lidovém“.

Vzdělání

 • 1991–1996: studium historie a románské filologie (francouzština) na FFUK v Praze
 • 1998: Diplome d ´études approfondies (histoire) na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži
 • 1998–2002: doktorské studium en cotutelle (Ústav světových dějin FFUK a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) – PhD.
 • 2010: docentka (filozofie)

Zaměstnání:

 • 1996–1997: Historický ústav AVČR – oddělení Biografického slovníku
 • 2001–2004 (do jeho zrušení): Výzkumné centrum pro dějiny vědy AVČR a UK, částečný úvazek
 • 2001–2006: odborná asistentka na Fakultě humanitních studií UK (historický modul, katedra obecné antropologie
 • Od 2006: odborná asistentka, poté (2010) docentka na Ústavu českých dějin FFUK v Praze

Dlouhodobé zahraniční pobyty:

 • 1994–1995: stipendium francouzské vlády na studijní pobyt na Ústavu dějin Francouzské revoluce na univ. Paris I – Panthéon-Sorbonne
 • 1997–1998: stipendium francouzské vlády na studijní pobyt v rámci přípravy Diplôme d ´études approfondies (histoire) na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži
 • 1998–2001: 3 půlroční pobyty na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži v rámci přípravy doktorátu en cotutelle
 • 2001: Semestrální studijní pobyt na Evropské univerzitě ve Fiesole u Florencie (program Erasmus)
 • 2005–2006: Roční studijní pobyt na Evropské univerzitě ve Fiesole u Florencie (nadace Jeana Monneta)

Badatelské projekty a granty:

 • 2003–2005: Postdoktorský grant GAČR Gender, tělo a medikalizace porodnictví
 • 2005–2011: VZ FFUK České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes;
 • 2009–­2011: Grant GAČR : Homo hygienicus. Medikalizace společnosti a hygienická sebedisciplinace obyvatelstva českých zemí (ca 1770­1825)
 • 2009-–2011: Grant GAAV: Propaganda, antipropaganda a šíření informací o francouzské a brabantské revoluci v českých zemích
 • 2011–2013: Grant GAČR (spolu s prof. M. Lenderovou a dr. V. Hanulíkem): Dějiny těla v dlouhém 19. století (410/11/0487)
 • Od roku 2012: spoluúčast na univerzitním projektu PRVOUK, č. 013 – Kultury jako metafory světa, podprojekt Racionalita ve vědách o člověku
 • 2017–2019: hlavní řešitelka grantu GAČR  Neklidní zemřelí. Dekriminalizace, medikalizace a sekularizace sebevraždy v 17. – 19. století (s dr. Tomášem Malým a Mgr. Terezou Liepoldovou)
 • Od 2017:  projekt PROGRES Q14 – Krize moderní racionality (FFUK, ved. prof. K. Thein)
 • 2018–2022: projekt KREAS – Creativity and Adaptability as Conditions for the Succes of Europe in an Interrelated World (projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum na FFUK), výzkumný program VP2 Sociálně-kulturní adaptace (lingvistika, historie, sociální vědy)

Jiné odborné aktivity:

 • Členka redakční rady časopisu Dějiny-teorie-kritika; předsedkyně red. rady časopisu Cornova. Revue FFUK a České společnosti pro výzkum 18. století
 • Předsedkyně České společnosti pro výzkum 18. století (od r. 2009)
 • Členka mezinárodní ISECS/SIEDS - International Society for 18th Century Studies / Société internationale d´études du XVIIIe siècle
 • Členka oborové rady doktor. studia České dějiny na FFUK
 • Členka oborové rady doktor. studia Historie na FF Univerzita Hradec Králové
 • Členka oborové rady doktor. studia Dějiny a filozofie přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
 • Členka vědecké rady Muzea hl. m. Prahy

 


Výběr bibliografie