doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

 

Badatelské zaměření:

Hlavním tématem jsou moderní české a slovenské dějiny, dějiny střední Evropy ve 20. století, národnostní politika, politické procesy 50. let 20. století, kolektivizace, vývoj církve a jejího vztahu ke státu po roce 1945.

Životopis:

 • 2010, docent pro obor Historie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 1999–2005, Ph.D., Ústav Českých dějin Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, České dějiny
 • 2001, PhDr., Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, České dějiny
 • 1994–1999, Mgr., Filosofická fakulta UK v Praze, historie – slovakistika

Pracovní zkušenosti:

 • 2014 – dosud, Národní muzeum (náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkotvornou činnost), Filozofická fakulta UK v Praze (docent Ústavu českých dějin FF UK) 
 • 2006–2014, Filozofická fakulta UK v Praze (děkan, dvě volební období)
 • 2003–2006, Národní muzeum (náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkotvornou činnost)
 • 2002–2003, Národní muzeum (vedoucí sekretariátu generálního ředitele, garant centrální evidence sbírek, zástupce vědeckého tajemníka)
 • 2001–2002, Ministerstvo kultury ČR (referent centrální evidence sbírek Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií)
 • 1999–2001, Městské muzeum a galerie v Dačicích (náhradní vojenská služba)

Členství ve vědeckých radách:

 • od 2012, člen Vědecké rady Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
 • od 2011, člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • od 2011, člen Rady Českého rozhlasu, od 2012 místopředseda, od 2014 předseda Rady ČRo
 • 2010–2012, člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • od 2007, člen Dozorčí rady Masarykova ústavu – Archivu AV ČR, v.v.i.
 • od 2007, člen správní rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové, místopředseda
 • 2007–2012, člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2007–2014, člen Rady Národního muzea
 • od 2004, člen Vědecké rady Národní knihovny 

Výběrová bibliografie


stehlik