prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

 

Odborné zaměření:

Dějiny 13. – 15. století, historická antropologie, středověká literatura jako historický pramen, pozdní křížové výpravy, národ ve středověku, dějiny česko-francouzských vztahů, metody a témata současné francouzské medievistiky, zvířata a rostliny jako problém starších dějin

Vzdělání:

  • FF UK Praha, historie, 1982-1986, magisterský stupeň (PhDr. 1986) diplomová práce “Politické myšlení české šlechty ve 14. století”
  • Doktorandské studium 1990-1995 EHESS Paříž na základě stipendia vlády Francouzské republiky, doktorská práce Représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart (obhájena v Paříži 1995)
  • od roku 1995 odborný asistent semináře českých středověkých dějin na Ústavu českých dějin
  • 2007 na FF UK habilitace, habilitační práce “Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků”
  • od roku 2015 profesor na FF UK

 

Projekty:

  • od 2010 – výzkumný program č. 12, Karlova Univerzita: „History in the interdisciplinary perspective”
  • 2012–2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období” (GAČR P405/12/G148)

Vyznamenání:

  • rytíř Řádu akademických palem

 


Výběrová bibliografie