doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

 

Odborné zaměření:

  • Kulturní dějiny
  • Vzdělanostní dějiny
  • Dějiny šlechty

Curriculum Vitae:

  • 1997 – 2003: magisterské studium (Mgr.) Historie – Archivnictví (PVH); FF UK
  • 2003: rigorozní zkouška (PhDr.); FF UK
  • 2008: doktorská dizertace (Ph.D.), České dějiny; FF UK
  • 2011: odborný asistent; Ústav českých dějin FF UK
  • 2013: docent v oboru českých dějin; Ústav českých dějin FF UK

Výběrová bibliografie


holy