Historie, současný stav a perspektivy ústavu

Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK patří k profilovým pracovištím této fakulty. Současný Ústav českých dějin navazuje na tradici katedry československých dějin, na níž působila řada výrazných osobností, které profilovaly české historické myšlení ve 20. století. – VIZ ARCHIV

Formou interního i kombinovaného bakalářského, magisterského i doktorského studia zajišťuje také vědeckou výchovu a pedagogickou průpravu budoucích odborníků činných ve vzdělávací soustavě, státní správě, v akademické a kulturní sféře i v médiích. Badatelsky se ústav zaměřuje především na výzkum proměn českého (resp. československého) státu, státnosti a společnosti od středověku po současnost.
 

Priority výzkumu tvoří

 

  • středověká a raně novověká společnost optikou literárních pramenů
  • středověké a raně novověké elity
  • politická kultura 19. a 20. století
  • kulturní a intelektuální dějiny normalizace
  • historická paměť
  • didaktika dějepisu
  • historie ve veřejném prostoru

Perspektivy ústavu