Nová pravidla pro odevzdávání závěrečných prací (Bc. a Mgr.)

Dle Pravidel pro organizaci studia FF UK (článek 21) se mění některá ustanovení ohledně odevzdávání závěrečných prací (Bc. a Mgr.):

Je nutné, aby student spolu s elektronickou verzí práce odevzdal na sekretariát své katedry či ústavu (nejvýše) dva tzv. “pomocné” výtisky – obsahově plně shodné s elektronickou verzí práce, nicméně nikoliv nutně svázané pevnou vazbou (doporučujeme např. kroužkovou). Je také možný oboustranný tisk.

Termín pro odevzdání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována.

Podrobnější informace zde.