Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989

Kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989“ se uskutečnilo ve Šporkově paláci 11. prosince 2017, v učebně č. 303 (3. patro).

Program setkání:

11:00 – 11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela

11: 30 – 12:45 BLOK I:

Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století
Jakub Hošek: “Je to cyklotron!” Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976

12:45 – 13:15 pauza s občerstvením

13:15 – 14:30 BLOK II:

Martin Mejzr: „Na čem závisí nezávislost?“. Fenomén „příživnictví” a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa
Pavel Kovařík: Vlajkonoši ve vlastních vzpomínkách
Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

14:30 – 15:00 Diskuse, ocenění účastníků a přechod k neformální části programu

Partnery soutěže jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Československé dokumentační středisko, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Moderní Dějiny, Centrum PANT, Post Bellum, Paměť národa, Libri prohibiti, Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Vojenský historický ústav Bratisla Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla, Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Soutěž podpořily Nakladatelství Academia, NLN s.r.o., Kalligram a Vydavatelství FF UK.

Soutěž vznikla v rámci projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.