Historie – Otázky – Problémy

 

Nation and State celebrate Jan Amos Komenský. A comparison between the Comenius celebrations of 1892 and 1920

Abstract: The celebrations of the Comenius anniversaries in 1892 and 1920 were an important element in the formation of the political culture in the Czech lands, particularly in view of the way they reflected the symbolic creation of the collective spirit of the Nation and State. Based on an analysis of the festive discourse, I conclude that in the new state no answer was found to the basic question of how the independence of the Czechoslovak state was “regained” in Masarykʼs day after the Czech Nationʼs loss of independence during Comeniusʼs time.

Keywords: celebrations; Nation; State; discourse; performativity; Comenius; Komenský

Mgr. Karel Šima, Phd., obhájil v oboru historická antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy disertaci zabývající se národními slavnostmi druhé poloviny 19. století jako performativními akty konstruování národní identity. V současnosti se kromě historické práce věnuje výzkumu fungování vysokých škol a politice (karel.sima@centrum.cz).

Celý text ke stažení: Šima