Historie – Otázky – Problémy

 

Maffie members in the political life of First Republic Czechoslovakia (1919–1921) – the role played by Přemysl Šámal

Abstract: This study deals with the issues surrounding the influence of “Maffie” members on the operation of the Czechoslovak state during the first years of its existence (1919–1921). Attention is primarily focused on Přemysl Šámal the man and his accession to the Office of the President of the Republic. His activities significantly contributed towards the formation of the position of so called Castle (Hrad) as a power group that had an influence on events in the young state.

Keywords: Domestic resistance; Maffie; First Czechoslovak Republic; Office of the President of the Republic; Castle (Hrad)

PhDr. Jan Hálek, Ph.D., působí v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Zabývá se dějinami vědeckých institucí a osobností vědeckého života a politickými dějinami Československa a střední Evropy v 19. a 20. století (halek@mua.cas.cz).

Celý text ke stažení: Hálek