Letní provoz sekretariátu Ústavu českých dějin FFUK

Sekretariát ÚČD FF UK bude fungovat v červenci a srpnu 2019 pouze ve vybraných termínech. Přehled úředních hodin zde. Obnovení řádného provozu sekretariátu bude od 9. 9. 2019. V případě nutnosti je možno psát na e-mailové adresy:
tatana.jelinkova@ff.cuni.cz; jaroslav.svátek@ff.cuni.cz. Podmínky pro odevzdání diplomových magisterských prací naleznete zde.

Přejeme pěkné prázdniny!