Letní provoz sekretariátu ÚČD

LETNÍ PROVOZ SEKRETARIÁTU ÚČD

Sekretariát ÚČD FF UK bude fungovat v červenci a srpnu 2017
v následujících termínech, a to od 10:00 do 14:00 hodin:

Červenec
4.7.                    Bc. Martin Lundák  (výjimečně  10:00 – 12:00)
13.7.                  Bc. Martin Lundák
19. a 20.7.        Taťána  Jelínková                           
26. a 27.           Taťána Jelínková
Srpen
2. a 3. 8.           Taťána Jelínková
9. a 10. 8.         PhDr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
16. a 17. 8.       Taťána Jelínková
23. a 24. 8.       PhDr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
30. 8. a 31.8.    Taťána Jelínková

Obnovení řádného provozu sekretariátu od 4. 9. 2017.
V případě nutnosti je možno psát na e-mailové adresy:
tatana.jelinkova@ff.cuni.cz; jaroslav.svátek@ff.cuni.cz,

Svázané diplomové magisterské práce je možno odevzdat na sekretariátu Ústavu českých dějin FF UK v  termínech a v úředních hodinách:

středa 19.7.2017
čtvrtek 20.7.2017
středa 26.7.2017
čtvrtek 27.7.2017
středa 2.8.2017
čtvrtek 3.8.2017
středa 16. 8. 2017

Poslední termín odevzdání je již uvedená středa 16.8.2017 do 14 hodin. Upozorňujeme, že před odevzdáním prací na sekretariátu ve svázané, vytištěné podobě je třeba již práci v úplnosti podle fakultních předpisů zadat do informačního systému, tj. nejpozději do 16. 8. 2017 do 14 hodin.

Pěkné prázdniny přeje vedení Ústavu českých dějin.