Konference k Pavlu Tigridovi

Historické muzeum Národního muzea a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovolují pozvat k aktivní účasti na konferenci ke 100. výročí narození Pavla Tigrida – TIGRIDOVO SVĚDECTVÍ DVACÁTÉHO STOLETÍ.  Bude se konat 24. října 2017 v Národním památníku na Vítkově. Konference se koná za podpory projektu Evropské unie Horizont 2020.

Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem.  

Program konference Tigrid

 

Přihlášku na konferenci s názvem Vašeho referátu prosíme zaslat nejpozději do 10. září 2017.

Přihlášky zasílejte na e-mail: jitka_hanakova@nm.cz

 

Za organizační výbor se na setkání těší:

Mgr. Jitka Hanáková, Archiv Národního muzea

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK

Pozvánka                                           Přihláška