Končící jubilejní oslavy Karla IV. z pohledu ÚČD

Právě uplynulý rok 2016 přinesl jedno z očekávaných výročí, které se stalo předmětem zájmu nejen odborníků, ale také široké veřejnosti. Minulý rok byl totiž 700. výročím narození českého krále a římského císaře Karla IV. Během celého roku jsme byli svědky různých akcí, které měly za cíl připomenout (nejen český) význam vlády tohoto panovníka. Na některých z těchto akcí se podíleli i pracovníci Ústavu českých dějin, ať už to byly konference, nová publikace či spolupráce na mezinárodní úrovni, kde osobnost Karla IV. rovněž rezonuje.

 

V chronologickém pohledu byl Ústav českých dějin (Lenka Bobková a Tomáš Velička) nejprve spolupořadatelem  mezinárodní vědecké konference konané 21.-23. září 2016 v Praze pod názvem Ověnčený slávou, láskou i pohrdáním. Karel IV. a Jan Lucemburský v historické paměti, kde vystoupilo více než dvacet odborníků z pěti evropských zemí, kteří v jednotlivých referátech přiblížili proměny vnímání obou postav nejen v čase, ale i v rámci jednotlivých regionů. Pozornost věnovali, jak napovídá název zasedání, jak Karlu IV., tak i jeho otci, jehož životní data také vybízela k připomenutí. Jan Lucemburský stál ovšem v roce 2016 ve stínu Karlova jubilea, a tak tato konference byla jedním z mála vědeckých setkání uplynulého roku, které alespoň částečně připomnělo jeho význam v českých i evropských dějinách.

 

Ve dnech 13. a 14. ledna 2017 se v německé Postupimi (Potsdam) konalo mezinárodní vědecké zasedání u příležitosti výstavy Karl IV. – Ein Kaiser in Brandenburg. Partnerem zasedáním, které bylo pořádané v rámci Česko-německého fondu budoucnosti (Deutsch-tschechischer Zukunftsfond), byl i Ústav českých dějin v zastoupení profesorky Lenky Bobkové. Zasedání nazvané Böhmisch und/oder Brandenburgisch? Vorstellungen – Wirklichkeiten – Perspektiven (program zasedání) se za náš ústav zúčastnili Jan Zdichynec, Tomáš Velička, Jan Tomášek (student doktorského studijního programu) a Tomáš Straka (student magisterského studijního programu) a prezentovali závěry svých výzkumů Korunních zemí, stejně jako budoucí badatelské perspektivy.

 

Jakýmsi završením významného lucemburského roku z pohledu našeho ústavu se potom stalo vydání biografie nejmladšího syna Karla IV., Jana Zhořeleckého (Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV., Lenka Bobková a Tomáš Velička, ve spolupráci s Janem Zdichyncem a Mladou Holou), kterému byla v naší historiografii doposud věnována jen omezená pozornost. Autoři prezentují jeho osobnost jak z perspektivy jeho životních osudů, tak z hlediska správního systému zemí, které ovládal, a v neposlední řadě přibližují jeho druhý život v následujících staletích.

 

obálka