Historie – Otázky – Problémy


Czechoslovak parliamentary culture, 1935–1938

 Abstract: This paper deals with National Assembly Chamber of Deputies public meetings in the fourth electoral period (1935–1938) as recorded in shorthand minutes, attempting to depict particular characteristic features of parliamentary culture at that time. After a brief introduction and a presentation of individual items from the Rules of Procedure it focuses in particular on the frequency and progress of important parliamentary debates.

Keywords: National Assembly; parliamentarianism; parliament; parliamentary culture; First Republic

 

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., působí na Katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako externí vyučující v Ústavu politologie Filozofické fakulty UK a Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Zabývá se teorií práva, ústavním právem, politologií a právními dějinami (wintr@prf.cuni.cz).

Celý text ke stažení Wintr